ORGANIGRAMA 2020

 

CONDUCEREA

GÂRBONI Ioan Coriolan – Director General

FONOŞ Ioan- Marius – Director adjunct

SIMION Daniel Mihail: Director adjunct(artistic)

STAN Cristina: Contabil Șef

HANGHICEL Firuca: Șef birou Reseurse Umane, Comunicare

HAULICA Diana Mariana: Șef birou Juridic -Contractare

 

Organigrama detaliata